Servaassite Diepenbeek

In de PPS Servaassite in Diepenbeek hebben Democo en DMI Vastgoed maximaal hun troeven kunnen uitspelen in dit soort van publiek-private samenwerking. In het kader van het PPS-project kregen de terreinen van de vroegere Sint-Servaasschool een herbestemming tot woongebied met 40 woongelegenheden en handelsruimte. Tegelijkertijd kreeg het aangrenzende cultureel centrum een uitbreiding. De kracht van Democo groep ligt net in het ontwikkelen van deze mix aan functies: Democo stond in voor het design & build van het publieke onderdeel, terwijl DMI het private luik ontwikkelde en bouwde. Die samenwerking leidt vandaag tot 1 nieuw coherent stadsdeel. AEW en Van Den Briele waren in het bouwteam betrokken voor respectief de technische installaties en de HVAC en sanitair in het project.